psav zdjęcie główneJak poinformował PKN Orlen, na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza
postanowiła delegować ze swego grona Jadwigę Lesisz do czasowego
wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i
zakupów – od 23 marca do czasu powołania członka zarządu na to
stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.„Na najbliższym posiedzeniu zarządu nastąpi szczegółowe przypisanie
poszczególnych obszarów do kompetencji członków zarządu” – zapowiedział
PKN Orlen. Odwołany obecnie z zarządu płockiego koncernu Krystian Pater zasiadał
w nim od marca 2007 r., a ostatnio nadzorował tam pion produkcji. Delegowana w czwartek do zarządu PKN Orlen Jadwiga Lesisz, w latach
2016-17 dyrektor departamentu zarządzania projektami i członek komitetu
audytu w Ministerstwie Rozwoju, została powołana na wniosek Skarbu
Państwa do rady nadzorczej płockiego koncernu 2 lutego. Powołany obecnie do zarządu PKN Orlen Józef Węgrecki od 5 lutego był
tam delegowany przez radę nadzorczą spółki do czasowego wykonywania
czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów – w czwartek
zrezygnował z funkcji w radzie.Natomiast Ryszard Lorek, powołany także w czwartek do zarządu PKN
Orlen, to m.in. były prezes SGB-Bank w latach 2014-17, a latach 2008-14
jego wiceprezes, jak podał płocki koncern, twórca Poznańskiej Giełdy
Towarowo–Pieniężnej.

Węgrecki i Lorek zajmą w zarządzie PKN Orlen stanowiska na które,
jeszcze 2 marca, rada nadzorcza ogłosiła postępowania kwalifikacyjne –
chodziło o stanowiska członków zarządu spółki ds. operacyjnych oraz ds.
handlowych. Zgłoszenia w obu postępowaniach można było składać do 15
marca, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, jak informował wcześniej
płocki koncern, planowano w terminie od 16 do 21 marca.