psav zdjęcie główneNa uroczystość do Kalinowa na Mazurach przyjechał w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
„Szlak Via Baltica będzie generatorem rozwoju gospodarczego Polski Północno-Wschodniej. To droga, która była planowana od dawna i wreszcie będzie realizowana – powiedział w Kalinowie minister Andrzej Adamczyk.
Minister powiedział, że dzięki Via Baltica dojazd z Warszawy na Mazury zostanie skrócony z 4 do 2 godzin. To – według ministra – ważne dla tych, którzy chcą inwestować w tej części Polski czy przyjeżdżać i wypoczywać na Mazurach.
„Via Baltica to także bezpieczny korytarz w ruchu międzynarodowym. W połączeniu z Via Karpatią tworzymy znakomitą sieć dróg we wschodniej Polsce” – dodał Adamczyk.
Inwestycja będzie realizowana w trybie „projektuj i buduj”. Zadanie będzie polegało na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni i czterech bezkolizyjnych węzłów drogowych. W ramach inwestycji zostaną wybudowane drogi serwisowe, urządzenia ochrony środowiska i fragmenty dróg lokalnych. Odcinek ma być wykonany do połowy 2021 r. Budowa tej części szlaku Via Baltica ze Szczuczyna do Raczek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF).
„Realizujemy nasze deklaracje i obietnice wyborcze uznając, że należy likwidować wykluczenie komunikacyjne wielu regionów naszego kraju. To dotyczy w szczególności Warmii, Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polityka zrównoważonego rozwoju to cel rządu Prawa i Sprawiedliwości” – dodał Adamczyk.
Jak informuje ministerstwo infrastruktury, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostały do podpisania jeszcze umowy na dwa odcinki Via Baltica: Szczuczyn – węzeł Ełk Południe oraz węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie. Z kolei na Mazowszu blisko zakończenia jest budowa ostatnich odcinków drogi ekspresowej S8, wchodzących w skład korytarza Via Baltica. W województwie podlaskim w realizacji znajdują się wszystkie odcinki tego szlaku poza obwodnicą Łomży. W ubiegłym tygodniu został wyłoniony wykonawca tej inwestycji.
Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy polsko-litewskiej w Budzisku.
Jacek Buraczewski
>>> Polecamy: Modlin potrzebny centralnej Polsce. Audyt: Lotnisko może odciążyć CPK i port Chopina w Warszawie