psav zdjęcie główneKomisja Europejska przedstawiła w środę opcję powiązania dostępu do funduszy z poszanowaniem wartości UE. Liczy na to, że decyzję w tej sprawie pomogą jej podjąć unijni liderzy. Jourowa zaznaczyła w oświadczeniu przekazanym m.in. PAP, że podczas debaty kolegium komisarzy dyskusja dotyczyła politycznego i ekonomicznego uzasadnienia powiązania praworządności oraz dostępu do środków z UE.
„Zgodziliśmy się, że przyszłe wieloletnie ramy finansowe powinny być oparte na równowadze pomiędzy prawami i obowiązkami. Jeśli chodzi o stronę praktyczną, pracuję nad znalezieniem zbalansowanego rozwiązania opartego na solidnej podstawie prawnej i jasnym mechanizmie uruchamiania. Nie będzie to skierowane przeciwko któremukolwiek z państw członkowskich” – zaznaczyła Jourova.
Jak dodała, chce przeprowadzić dyskusje „ws. obiektywnych kryteriów” w tej sprawie z wszystkimi krajami UE. „Dla wszystkich jest oczywiste, że sprawne i niezależne sądownictwo jest niezbędnym warunkiem wstępnym zagwarantowania skutecznej kontroli finansowania unijnego” – zaznaczyła komisarz.
Jej zdaniem jasno zdefiniowane połączenie tej kwestii z możliwością czerpania z funduszy mogłoby pomóc UE w uproszczeniu istniejących, często bardzo technicznych warunków dostępu do środków UE. W ocenie Jourovej byłby to sytuacja, na której skorzystaliby wszyscy. „Mielibyśmy zasady dotyczące fundamentalnych wartości, które mają znaczenie w całej UE, i w tym samym czasie uproszczony dostęp do środków z UE” – argumentowała.
Jourova jest też za tym, by kraje, które przystąpią do Urzędu Prokuratury Europejskiej (Polska do nich nie należy), były wynagrodzone łatwiejszym dostępem do środków z UE. „Silny europejski prokurator zagwarantowałby karanie nadużyć przy funduszach unijnych. Sądzę, że europejscy podatnicy oczekują, że jeśli ich pieniądze są wydawane, musi istnieć gwarancja, że istnieje niezależne sądownictwo i gwarancje rządów prawa” – podkreśliła komisarz.
Komisja zaprezentowała w środę dokument przedstawiający różne warianty nowego wieloletniego budżetu UE, który ma umożliwić realizację priorytetów po 2020 roku. Chce, by był on podstawą dyskusji na nieformalnym szczycie unijnej „27” w przyszłym tygodniu.
Jedną z przedstawionych pod rozwagę opcji jest możliwość uzależnienia finansowania z UE od poszanowania podstawowych wartości Unii. Choć decyzja w tej sprawie nie zapadła, ze słów Jourovej wynika, że za takim rozwiązaniem opowiada się KE.>>> Czytaj też: Waszczykowski: Zmieniła się retoryka Polski wobec KE. Ja miałem inne instrukcje