psav zdjęcie główneUstawa ma na celu dostosowanie ładu korporacyjnego w bankach do standardów międzynarodowych i pomoc kredytodawcom w przeciwstawianiu się naciskom politycznym – napisało ukraińskie ministerstwo finansów po głosowaniu w parlamencie.
Nowe prawo przewiduje, że sześciu z dziewięciu członków rady nadzorczej banku państwowego zostanie wybranych w drodze otwartego konkursu przez firmę rekrutacyjną z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem międzynarodowym. Prezydent, rząd i parlament wyznaczą pozostałych trzech członków rady nadzorczej.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy naciskał na ukraińskie władze, aby uporządkowały sektor bankowy, w którym nieściągalne pożyczki stanowią ponad 60 procent portfela banków państwowych w wyniku ryzykownych i nieprzejrzystych praktyk kredytowych.
„Obecnie nie mamy skutecznej kontroli nad setkami miliardów hrywien, które przekazujemy z budżetu państwa na wsparcie państwowych banków. Musimy zaprowadzić porządek, a prawo nam tu pomoże” – powiedział przed głosowaniem Mychajło Dowbenko, szef parlamentarnego komitetu ds. bankowości.
W ramach porządkowania sektora finansowego Ukraina od 2014 roku zamknęła dwie trzecie swoich banków, a w 2016 roku znacjonalizowała największego pożyczkodawcę w kraju – PrivatBank. Rząd twierdzi, że 85 procent kredytów tego banku stanowiły kredyty nieściągalne, choć dawni właściciele PrivatBank kwestionują tę ocenę i decyzję o jego nacjonalizacji.
Po tym, gdy PrivatBank został przejęty przez państwo, udział w systemie finansowym Ukrainy banków państwowych podwoił się do 55 procent, co zwiększyło konieczność lepszego zarządzania nimi – uważa Narodowy Bank Ukrainy (NBU), główny bank w kraju.
W zamian za pakiet pomocy finansowej z MFW w wysokości 17,5 mld dolarów ukraiński rząd zobowiązał się ustabilizować system bankowy i finansowy, przyspieszyć reformy w sektorze energetycznym oraz w polityce podatkowej, a także walczyć z głęboko zakorzenioną w kraju korupcją. Władze w Kijowie są jednak krytykowane z powodu braku sukcesów na tym polu, co opóźnia wypłacanie poszczególnych transz pomocy. Dotychczas Ukraina otrzymała z pakietu MFW 8,4 mld dolarów.