psav zdjęcie główneZa negatywnym zaopiniowaniem wniosku, złożonym przez polityków PO, było 20 posłów, 10 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Szydło oceniła przed głosowaniem, że wniosek o wotum nieufności wobec niej jest mało merytoryczny. „Myślę, że polityka społeczna, a szczególnie sytuacja osób niepełnosprawnych, zasługuje na to, że nawet jeśli stawia się wniosek wobec przedstawicieli rządu, to byłoby dobrze, gdyby to był rzetelny wniosek” – powiedziała.
„Hipokryzją polityczną jest wykorzystywanie sytuacji osób, które są w najtrudniejszej sytuacji, tych najsłabszych, osób niepełnosprawnych, do gierek politycznych. Tak ten wniosek odczytuję” – dodała wicepremier.
Jak podkreśliła, rząd pracuje nad zmianami systemowymi w kwestii pomocy osobom niepełnosprawnym. „Mają one na celu przede wszystkich skończenie z tą patologiczną sytuacją, do której doprowadził poprzedni rząd PO i PSL, tzn. podziału środowiska osób niepełnosprawnych. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, co jest najbardziej koniecznie, to są to zmiany w orzecznictwie” – mówiła. Zwróciła uwagę, że propozycje w tej sprawie są przygotowywane.
Wicepremier oceniła, że podczas protestu było zbyt wiele aktywności polityków, „którzy nie koniecznie koncentrowali się na wsparciu, tylko i wyłącznie na swoich interesach politycznych”.
Zaznaczyła, że podczas protestu rząd cały czas prowadził dialog z protestującymi i pracował nad tym, aby spełnić ich oczekiwania. „Pani minister Rafalska była wielokrotnie z konkretnymi propozycjami, a pan premier Morawiecki przedstawił konkretne propozycje i zostały one potem zamienione na ustawy” – mówiła.
Urszula Augustyn (PO), uzasadniając złożenie wniosku o wotum nieufności wobec wicepremier, powiedziała, że wicepremier jako szefowa Komitetu Społecznego nie „miała czasu zajrzeć i porozmawiać z osobami”, które protestowały w Sejmie. „Stawiamy tezę, że pani premier nie tylko lekceważy osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (…), ale wykazuje się pani biernością, a także (…) pogarsza pani sytuację życiową osób, które nie są samodzielne i mają kłopot w tym, żeby w społeczeństwie znaleźć się na równych prawach z tymi wszystkimi, którzy z takimi problemami się nie borykają” – powiedziała.
Natomiast Teresa Wargocka (PiS) złożyła wniosek, aby negatywnie zaopiniować wniosek posłów PO. „Złożony przez posłów opozycji wniosek jest działaniem stricte politycznym, który ma na celu wykorzystanie byłego protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie do uderzenia w polityka, który w krótkim okresie zrobił więcej dla środowiska osób niepełnosprawnych niż obecna opozycja PO-PSL przez dwie kadencje” – mówiła. „W uzasadnieniu wniosku stawiane są zarzuty, które, delikatnie mówiąc, z prawdą nie mają nic wspólnego” – dodała.
Monika Rosa (N) w trakcie dyskusji podkreśliła, że „nie ma wytłumaczenia na nieobecność w Sejmie podczas protestu osób niepełnosprawnych” przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów. „Żadne obowiązki poselskie, oczywiście bardzo ważne, nie są ważniejsze niż pomoc osobom, które tej pomocy najbardziej potrzebują” – mówiła.
Dodała, że „wyrywkowe spełnianie niektórych postulatów nie jest reformą systemu”. „Jakie działania w ramach swojej funkcji pani wicepremier Beata Szydło podjęła, żeby pomóc w usprawnieniu systemu, bo rozmawiamy niestety o wielkiej nieobecnej” – powiedziała posłanka Nowoczesnej.
Z kolei Magdalena Kochan (PO) zarzuciła wicepremier brak sprzeciwu wobec interwencji Straży Marszałkowskiej wobec matek osób niepełnosprawnych, które chciały wywiesić przez okno transparent informujący o prowadzonym przez nie proteście.
Jan Mosiński (PiS) ocenił, że wniosek o wotum nieufności jest „naznaczony genem nienawiści”. „Wniosek nie jest ani merytoryczny ani polityczny, manifestuje jedynie nienawiść” – powiedział poseł PiS. Podkreślił, że Straż Marszałkowska oraz Kancelaria Sejmu zapewniły wszelkie możliwe dogodności dla osób protestujących.
Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15) przypomniała, że „od miesiąca u marszałka Sejmu leży wniosek Kukiz’15 o merytoryczną debatę i informację rządu na temat stanu prac przygotowania orzecznictwa dot. sytuacji osób niepełnosprawnych”. Posłanka pytała Szydło o przygotowane projekty rozwiązujące problem osób niepełnosprawnych. „Ten system wymaga bardzo poważnej naprawy instytucjonalnej. Chciałabym zapytać o poważne propozycje reform” – mówiła.
27 maja rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych opuścili Sejm, ogłaszając, że zawieszają protest. Trwał on od 18 kwietnia. Towarzyszyły mu dwa postulaty – zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku „na życie”, zwanego też „rehabilitacyjnym”, dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.
Protestujący uznali, że zrealizowano jeden ich postulat – podniesienie renty socjalnej. Zgodnie z ustawą wzrośnie ona z 865,03 zł do 1029,80 zł.
Opublikowano również ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem jej autorów (posłowie PiS) spełnia ona postulat protestujących i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności.