psav zdjęcie główneEkspresowa trasa S86 w Sosnowcu i Katowicach to jedna z najbardziej obciążonych dróg w kraju – codziennie pokonuje ją ponad 110 tys. samochodów. Ulica gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu to jedna z dwóch głównych dróg dojazdowych do tej arterii od strony centrum miasta (druga to również remontowana w ostatnich latach dwujezdniowa ul. Piłsudskiego).
Przecinająca starszą zabudowę ul. Grota Roweckiego ma bardziej lokalny charakter. Ruch na niej utrudniają m.in. liczne skrzyżowania. W ostatnich latach miasto przebudowało m.in. jedno z bardziej zatłoczonych skrzyżowań, z ul. Mireckiego, zyskując do wartej 2,6 mln zł inwestycji dotację w wysokości 2,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013.
Pod kątem przebudowy odcinka przylegającego do trasy S86, sięgającego ul. Udziałowej, Sosnowiec przygotował w ub. roku projekt pod kątem rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Mimo pozytywnej oceny szacowanego na ok. 6 mln zł zadania, miasto nie otrzymało dotacji.
W tej sytuacji Sosnowiec postanowił starać się o dofinansowanie swojego projektu środkami Funduszu Solidarności, utworzonego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W połowie lutego br. zgromadzenie działającej od początku 2018 r. Metropolii zaakceptowało podział środków Funduszu, mającego wspierać inwestycje najsłabszych gmin i zmniejszającego różnice w rozwoju poszczególnych jej członków.
Sosnowiec należy do zamożniejszych miast GZM. Samorządy tamtejszego podokręgu (jednego z pięciu podokręgów Metropolii, obejmującego też m.in. Dąbrowę Górniczą) zdecydowały się podzielić dostępne im środki Funduszu w sposób umożliwiający m.in. skompensowanie ich tegorocznych składek do GZM.
W efekcie Sosnowiec otrzyma z tego źródła 3,63 mln zł na drogi w rejonie ul. gen. Grota-Roweckiego. Według informacji przekazanej podczas środowego spotkania prasowego przez prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, dzień wcześniej ruszył już przetarg na wykonanie prac, przewidzianych do końca 2018 r.
Remont, według informacji Chęcińskiego, obejmie odcinek sięgający od S86 do zmodernizowanego już w skrzyżowania z ul. Mireckiego. Powstaną na nim dwa ronda, m.in. nietypowe, o spłaszczonym, wydłużonym kształcie, łączące ruch na ul. Grota-Roweckiego i ul. Hallera oraz Ptasiej. Kolejne rondo, już klasyczne, powstać ma w miejscu obecnego skrzyżowania z ul. Gospodarczą.
Projekt obejmie również przebudowę zatoki autobusowej pomiędzy ul. Rudną i Grota-Roweckiego, budowę nowych ścieżek rowerowych, remont chodników, remont nawierzchni między rondami, budowę zatok i pasów postojowych i wymianę oświetlenia ulicznego.
Sosnowiec prowadzi szereg robót drogowych, inwestując też w infrastrukturę tramwajową. Jednym ze sztandarowych projektów jest przebudowa liczącego ponad 4 km odcinka ul. 3 Maja. Ta jedna z głównych miejskich arterii, biegnąca m.in. przed głównym dworcem kolejowym, za ponad 24 mln zł zyskuje nowe: nawierzchnię, buspasy, przystanki, chodniki i drogi rowerowe.
To największy element prowadzonego przez miasto, przy wsparciu funduszy UE, projektu modernizacji infrastruktury autobusowo-tramwajowej za ok. 67 mln zł. Oprócz prac na ul. 3 Maja obejmuje on rozbudowę małych węzłów przesiadkowych (wraz z remontami przejść podziemnych i naziemnych), budowę sieci ścieżek rowerowych oraz wypożyczalni rowerów.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja – mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu – zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.
16 lutego br. zgromadzenie GZM zdecydowało o wsparciu z Funduszu Solidarności 99 projektów. Między 36 gmin członkowskich rozdysponowano wówczas blisko 92 mln zł (jeszcze ok. 8 mln zł miało zostać w kolejnych dniach rozdzielone na przedsięwzięcia z gliwickiego podokręgu Metropolii).>>> Czytaj też: Firma z Indii ma zainwestować 100 mln euro na Pomorzu Zachodnim