psav zdjęcie główne”Via Carpatię wpisano do projektu rozporządzenia w sprawie projektu CEF – Łącząc Europę, jako ten korytarz, który należy brać pod uwagę i traktować jako możliwy do uzyskania dofinansowania” – powiedział Adamczyk.
„Ofensywa na rzecz Via Carpatia odnosi skutek. (…) Dzisiaj wskazanie tego korytarza wraz z odnogami, daje szansę na to, że bazowy korytarz Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) zostanie uzupełniony o trasę Via Carpatia” – dodał.Minister przypomniał, że starania w sprawie trasy Via Carpatia
zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku inicjując podpisanie
porozumienia +Łańcut+ w ramach Grupy Wyszehradzkiej.”Starania prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkie kolejne starania
parlamentarzystów (…) i wszystkich członków rządu Prawa i
Sprawiedliwości odniosły oto skutek. Po raz pierwszy w dokumentach Unii
Europejskiej pojawiła się formalnie Via Carpatia” – powiedział Adamczyk.Resort infrastruktury informuje, że Via Carpatia jest priorytetem
infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację całego przebiegu tej trasy
zostały zabezpieczone już środki. Na terenie Polski Via Carpatia
przebiega szlakiem: S61 na odcinku granica państwa – Augustów – Ełk, S16
na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże –
Choroszcz – Siemiatycze – S12 (Lublin Rudnik), S12 (Lublin Sławinek) –
Nisko – A4 (Rzeszów Wschód), A4 (Rzeszów Zachód) – Barwinek – granica
państwa. Długość polskiej części szlaku liczy łącznie 1533 km (wraz z
odnogami w kierunku portów bałtyckich i granicy z Ukrainą, tj. drogami
S12 i S17).Via Carpatia to transeuropejski korytarz transportowy, który może
stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym
systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii,
Bułgarii, Grecji i Turcji.Według resortu infrastruktury zaletami wynikającymi z realizacji tej
inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w
główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów
rozwojowych.Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w
ramach UE oraz spoza UE, takich kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i
Hercegowina). Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na
terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych. Dzięki
włączeniu do przebiegu szlaku Via Carpatia trasy prowadzącej z Lublina
przez Warszawę do Trójmiasta, wykreowane zostaną warunki do rozwoju
portów w Gdańsku i Gdyni.>>> Czytaj też: Okęcie zostanie zlikwidowane tylko, jeśli analizy pokażą, że w 2035 będzie zbędne