psav zdjęcie głównePreferencje podatkowe w nowej SSE uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy; premiowane inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne – to niektóre założenia projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który przyjął we wtorek rząd.
Dotychczas obszar objęty Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08 proc. powierzchni kraju. Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. „Celem zmian jest zwiększenie oferty atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów” – wskazało w komunikacie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Jak podkreśliła szefowa PTE, przyjęty przez rząd projekt ustawy o SSE to rozwiązane zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zapowiedziane przez Mateusza Morawieckiego.
„Chodzi o tzw. piąty filar SOR ukierunkowany na bardziej zrównoważony rozwój kraju. Czyli o przeciwdziałanie temu, że występują w Polsce obszary zmarginalizowane – np. ściana wschodnia – i ogromne różnice w poziomie rozwoju między poszczególnymi regionami Polski. To powoduje cały szereg negatywnych następstw społecznych” – powiedziała prof. Mączyńska.
Jak wyjaśniła szefowa PTE, marginalizacja społeczna przejawia się w różnej formie. „Przede wszystkim w zaniku aktywności gospodarczej, a w związku z tym w braku miejsc pracy. Ludzie zmuszeni są wędrować w poszukiwaniu pracy, co łączy się z określonymi kosztami społecznymi – np. rodzinnymi” – zaznaczyła. Dodała, że w związku z tym rząd zapowiedział przeciwdziałanie tego typu asymetrii rozwojowej w kraju.
„A główną metodą są inwestycje. Rząd zapowiedział ulgi inwestycyjne w takich przypadkach, kiedy inwestycje będą dotyczyły regionów zmarginalizowanych, albo o wysokim bezrobociu. Czy też takich, gdzie młodzież nie może znaleźć pracy, bądź regionów o niewykorzystanym potencjale czy to ziemi, czy budynków” – powiedziała prof. Mączyńska.
Jak podkreśliła ekonomistka, uzależnienie preferencji podatkowych nie tylko od miejsca inwestycji, ale też jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy ma na celu premiowanie inwestycji nowoczesnych – „takich, które sprzyjają wdrażaniu nowoczesnych technologii i zwiększają wydajność pracy”.
Ekonomistka zwróciła ponadto uwagę, że w Polsce wciąż mamy problem na rynku pracy. „Mamy ciągle ponad milion bezrobotnych, czyli są regiony, gdzie to bezrobocie występuje. Ale generalnie w miejscach o dużej aktywności gospodarczej brakuje miejsc pracy. W związku z tym powinny być przede wszystkim wspierane inwestycje, które są pracooszczędne, czyli pozwalają tę nierównowagę złagodzić” – oceniła.
Prof. Mączyńska zwróciła też uwagę na problem z niedostatecznym inwestowaniem i zaznaczyła, że aby preferencje przyniosły spodziewane rezultaty potrzeba czasu. „Inwestorzy muszą uwierzyć w zapisy ustawy i się z tym zapoznać, przeprowadzić rachunki czy im się to opłaca. Te zapisy muszą też zostać spopularyzowane” – zaznaczyła.
Dodała, że biorąc pod uwagę zainteresowanie inwestorów również zagranicznych Polską, można się spodziewać, że te preferencje przyniosą rezultaty, „bo nasz kraj jest atrakcyjnym ok. 37-mln rynkiem”. >>> Czytaj też: Polska jedną wielką SSE. Rząd przyjął projekt przełomowej ustawy