psav zdjęcie główne”W ramach współpracy z giełdami z naszego regionu chcielibyśmy utworzyć wspólny indeks oparty na najbardziej płynnych spółkach” – powiedział na konferencji prasowej Dietl.
Dodał, że w przyszłości na jego bazie mógłby też utworzyć wspólny ETF, czyli fundusz notowany na giełdzie (Exchange Traded Fund – ETF)
Prezes przekazał, że firma zewnętrzna odpowiedzialna byłaby za przygotowanie konstrukcji nowego indeksu.
Wstępne rozmowy o utworzeniu wspólnego indeksu rozpoczęły się przy okazji pierwszego szczytu giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w formacie V4+2, który odbył się 20 lutego w Pradze. Wzięli w nim udział prezesi giełd z Czech, Polski, Węgier i Słowacji oraz z Rumunii i Chorwacji.
Celem spotkania było podjęcie współpracy giełd, głównie w obliczu nowych wymogów regulacyjnych już wdrażanych i proponowanych na szczeblu Unii Europejskiej, które mają szczególne znaczenie dla wszystkich rynków kapitałowych w UE. Giełdy chcą też stworzyć nowy sposób na przyciągnięcie globalnych inwestorów na region Europy Środkowo-Wschodniej, a także wspólnie reprezentować nasze rynki wśród inwestorów jako atrakcyjne miejsce inwestowania w ramach Unii Europejskiej.Dietl: 2018 rok to czas opracowania strategii dla rynku kapitałowegoTen rok będzie czasem opracowywania strategii dla całego rynku kapitałowego – powiedział w czwartek prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że 2017 rok był bardzo dobry dla całego rynku kapitałowego.”Rok 2018 będzie czasem opracowywania strategii dla całego rynku kapitałowego i zmian, które są już nakreślone” – powiedział Dietl na konferencji prasowej, prezentując wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za 2017 rok.Jak dodał prezes, wyniki za 2017 rok uważamy za „bardzo dobre”. „Był to rok obfitujący w projekty o charakterze technologicznym” – powiedział. Chodzi m.in. o uruchomienie nowych systemów m.in. transakcyjny X-Stream Trading oraz system informatyczny SAPRI dostarczony przez Nasdaq.Wyjaśnił, że chodzi m.in. o przystosowanie GPW do implementacji unijnej dyrektywy MiFID2 oraz rozporządzenia MiFIR. Są to unijne przepisy dotyczące rynków instrumentów finansowych, które mają za zadanie podnieść poziom zaufania inwestorów, ograniczyć ryzyka zakłóceń na rynkach instrumentów finansowych.Spółka podała, że w ub.r. nastąpił wzrost kosztów operacyjnych o 10,4 proc. w efekcie dostosowań do MiFID2 /MiFIR.Prezes podkreślił, że warszawska Giełda będzie się zmieniała wykorzystując najnowsze technologie. „Będziemy dbać o interes szeroko pojętych klientów, swoich akcjonariuszy i pracowników oraz dążyć do ciągłego doskonalenia się poprzez innowacyjne podejście do biznesu i dywersyfikację naszych przychodów” – zaznaczył Dietl.Spółka przekazała, że w ub.r. Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 352 mln zł i tym samym osiągnęła historycznie najwyższy zysk netto w wysokości 156,1 mln zł. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 212,2 mln zł.Koszty operacyjne w 2017 r. odnotowały wzrost o 15,6 mln zł wobec rokiem 2016 i wyniosły 165,8 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 47,1 proc. – i jak podała spółka – jednym z najniższych na przestrzeni ostatnich lat.”Te wyniki udało się osiągnąć pomimo bardzo intensywnych prac dostosowawczych związanych z wymogiem MiFID2 i przy rosnącej presji kosztowej. Utrzymaliśmy dyscyplinę kosztową w tym zakresie w całym 2017 roku. W efekcie koszty operacyjne wzrosły o 10 proc. do poziomu niecałych 166 mln zł” – powiedział wiceprezes GPW Jacek Fotek.Spółka poinformowała, że w ub.r. Grupa kontynuowała działania rozwojowe polegające na budowaniu płynności, pozyskiwaniu nowych inwestorów, dalszej dywersyfikacji działalności oraz zaangażowaniu w projekty o charakterze międzynarodowym. „W 2017 r. wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 27,8 proc., co jest drugim najlepszym wynikiem wśród europejskich giełd. Warszawska giełda utrzymała także dobrą dynamikę pozyskiwania nowych emitentów. Łącznie, na obu rynkach akcji GPW odbyły się 34 debiuty giełdowe, w tym siedem spółek przeniosło notowania z NewConnect na Główny Rynek. W ślad za nowymi spółkami wchodzącymi na warszawski parkiet, GPW konsekwentnie poszerzała ofertę produktową dla inwestorów” – napisano w komunikacie spółki.”Jednym z głównych założeń strategicznych spółki jest trwałe budowanie wartości dla akcjonariuszy, dlatego w sierpniu 2017 r. została wypłacona dywidenda w wysokości 2,15 zł na akcję. Stopa dywidendy w dniu odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 4,4 proc. Całkowita stopa zwrotu uzyskana przez akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji GPW w skali roku wyniosła 20,3 proc.” – czytamy w komunikacie.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej, prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się m.in. obrót energią elektryczną, gazem ziemnym i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.>>> Czytaj też: KGHM ma problemy w Chile i w Kanadzie. Na drodze kopalni stają krowy i duchy przodków