psav zdjęcie główneW czwartek w resorcie inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu realizacji polityki spójności.
„Do końca 2017 roku Komisja Europejska wypłaciła Polsce 32,3 mld zł z funduszy unijnych 2014-2020. To ponad 27 proc. całej kwoty przekazane dotychczas wszystkim państwom członkowskim i jednocześnie pieniądze, które realnie napędzają gospodarkę” – czytamy w informacji prasowej przygotowanej na czwartkową konferencję prasową.
Jak tłumaczył, cytowany w komunikacie, Kwieciński „fakt, że Komisja Europejska wypłaciła nam 27 proc. kwoty przekazanej dotąd wszystkim państwom oznacza jedno: Polska sprawnie inwestuje europejskie fundusze”.
W przekazanej informacji czytamy, że do końca 2017 r. pozostałych 27 krajów UE otrzymało z funduszy unijnych na lata 2014-2020 łącznie 88,5 mld zł.Porównanie danych dotyczących inwestycji unijnych w Polsce na koniec 2016 i 2017 pokazuje, że w 2017 r. polska gospodarka dostała potężne inwestycyjne turbodoładowanie – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.W czwartek w resorcie inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu realizacji polityki spójności.W komunikacie podano, że „174 mld zł z UE uruchomiły ponad 100 mld zł pieniędzy krajowych”.”Porównanie danych dotyczących inwestycji unijnych w Polsce na koniec 2016 i 2017 pokazuje, że w 2017 r. polska gospodarka dostała potężne inwestycyjne turbodoładowanie. Nie mamy wątpliwości, że przełoży się to na wzrost stopy inwestycji w IV kwartale 2017 r. Spodziewamy się wyniku dwucyfrowego” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie MIR, przygotowanym na konferencję.Najwięcej funduszy europejskich, czyli 58 mld zł otrzymał transport – poinformował resort inwestycji i rozwoju. Dodano, że 32 mld zł trafiły na inwestycje MŚP, dotyczące konkurencyjności, innowacyjności i B+R (badania i rozwój).W czwartek w resorcie inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu realizacji polityki spójności.”Najwięcej funduszy europejskich – 58 mld zł – przeznaczono na wsparcie zrównoważonego transportu. Chodzi m.in. o dofinasowanie inwestycji drogowych, kolejowych czy transportu publicznego w miastach” – podano w komunikacie przygotowanym na konferencję.Dodano, że 32 mld zł trafiły na inwestycje MŚP, dotyczące konkurencyjności, innowacyjności i B+R (badania i rozwój). „25 mld zł zainwestowano w przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Pod tym hasłem kryją się inwestycje polegające m.in. na podłączeniu do sieci ciepłowniczej czy termomodernizacji budynków” – dodano.Jak poinformował resort, na ochronę środowiska, np. oczyszczanie ścieków, kanalizację czy gospodarkę odpadami przeznaczono 12 mld zł.>>> Czytaj też: Jak będzie wyglądał system pracowniczych planów kapitałowych? Oto szczegóły projektu