psav zdjęcie główne”W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi rzekomego rozszerzania oferty czy zmian w sposobie funkcjonowania sieci Orlen, związanych z wchodzącym w życie zakazem handlu w niedziele, pragniemy podkreślić, że nie są planowane istotne zmiany w ofercie produktowej naszej sieci” – oświadczył PKN Orlen w komunikacie prasowym.
Jednocześnie płocki koncern przypomniał, że dokonana niedawno zmiana statutu tej spółki, rozszerzająca kategorie produktowe, „związana jest wyłącznie z planami zmiany hurtowego modelu zaopatrzenia” stacji paliwowych „z trybu zakupów pośrednich, na zakup bezpośredni u producenta”, a celem jest „optymalizacja kosztowa i wykorzystanie efektu skali”.
„Wiąże się to z określonymi skutkami prawnymi, np. chcąc sprzedawać stacjom franczyzowym młynki do kawy z logo StopCafe, koncern w Klasyfikacji Działalności musi umieścić całą podklasę 46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego” – wyjaśnił PKN Orlen.
Spółka zaznaczyła, że „zmiany w ofercie sieci, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami koncernu, dotyczyć mogą przede wszystkim sukcesywnego zwiększania dostępności produktów pochodzących od rodzimych producentów”.
Ustawę, która wprowadza etapami tego typu rozwiązania podpisał w styczniu prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z zawartymi w niej regulacjami, zakaz handlu ma obowiązywać w dwie niedziele w miesiącu – od 1 marca do końca 2018 r, później w trzy niedziele w miesiącu – w roku 2019, a następnie we wszystkie niedziele – od 2020 r. Pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu przypada 11 marca. >>> Niedziele handlowe 2018. W które niedziele będzie obowiązywał zakaz handlu? [KALENDARZ DO POBRANIA]
Na początku lutego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen wyraziło zgodę, aby zapisy statutu spółki, w części obejmującej przedmiot jej działalności, uzupełnić poprzez dodanie 18 nowych punktów dotyczących sprzedaży hurtowej. W efekcie do statutu płockiego koncernu dopisano możliwość hurtowej sprzedaży m.in. owoców i warzyw, mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków, produktów spożywczych, a także odzieży i obuwia, elektrycznych artykułów użytku domowego, perfum i kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz wyrobów porcelanowych, zegarków i biżuterii.
PKN Orlen w uzasadnieniu projektu uchwały, która ostatecznie NWZA przegłosowało, tłumaczył, że korekta jego statutu „związana jest z planami spółki w zakresie zmiany dotychczasowej struktury zaopatrywania sklepów działających przy własnych stacjach paliw oraz przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców”. Jak wyjaśniał wtedy płocki koncern, chodzi o bezpośrednie zaopatrywanie własnych stacji paliw oraz podobnych placówek prowadzonych przez franczyzobiorców, „którzy będą mogli nabywać towary pozapaliwowe zarówno od dystrybutorów, producentów, jak i bezpośrednio od PKN Orlen”.
„W związku z planowaną zmianą struktury zaopatrywania sklepów działających przy stacjach paliw, spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej towarów pozapaliwowych o ograniczonym zakresie, zarówno, co do odbiorców (sklepy działające przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców), jak i asortymentu (towary oferowane przez te sklepy” – wyjaśnił PKN Orlen w liście do akcjonariuszy opublikowanym przed lutowym NWZ.
PKN Orlen ma w Polsce 1776 stacji paliwowych, w tym ponad 1200 własnych. W części tych placówek, poza formułą usług gastronomicznych Stop Cafe, wprowadzana jest także możliwość szybkich zakupów w sieci działających tam sklepów O!Shop, które oferują m.in. towary spożywcze. Według płockiego koncernu na koniec 2017 r. w całym kraju działało 1571 punktów Stop Cafe, z czego 180 w nowym O!Shop.
Z połowie lutego tego roku PKN Orlen informował, iż w ramach zainicjowanego we wrześniu 2017 r. i realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Rynku Rolnego projektu „Spiżarnia Regionów”, do dyspozycji klientów jest już ponad 70 rodzimych produktów regionalnych, od 23 polskich rolników i przedsiębiorców, na blisko 400 stacjach paliw, w 4 województwach. Spółka przyznała jednocześnie, że dostrzega potencjał do rozszerzenia tej oferty na kolejne 150-200 wyselekcjonowanych stacji paliw.>>> Polecamy: Coraz mniej spokojny dzień odpoczynku. Co Zachód robi w niedziele?