psav zdjęcie główneKolegium komisarzy podjęło też decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy „Uratujmy przed głodem 8 proc. ludności Europy!”.
Decyzja KE w sprawie rejestracji tych inicjatyw odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności zgłoszonych propozycji. Na tym etapie KE nie analizowała ich treści.
Organizatorzy inicjatywy „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej” przywołują sytuację związaną z Brexitem i przyszłą utratą obywatelstwa Unii i praw przysługujących obywatelom UE przez obywateli brytyjskich.
Dla wielu Brytyjczyków wyjście ich kraju z UE stanowi nie lada problem, bo tracą oni prawa, które przysługiwały im jako obywatelom UE. Ich przyszły status będzie zależał od przebiegu negocjacji o wyjściu Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty.
Druga z inicjatyw obejmuje „zachęcenie rządów do zajęcia się problemem głodu” oraz „podkreślenie odpowiedzialności rządzących za rozwiązanie tego problemu”. Jej organizatorzy określili szczegółowy wykaz działań, jakie należy podjąć i wzywają KE do przedstawienia projektów prawnych.
Obejmują one m.in. stworzenie specjalnego programu oznakowania żywności, reformę rynków rolnych, instrumentów pochodnych oraz nowy system klasyfikacji odpadów spożywczych i zasad przetwarzania.
Od momentu rejestracji inicjatyw organizatorzy będą mieli rok na zebranie miliona podpisów obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich. Jeśli im się to uda, to KE będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Może wówczas zdecydować, czy podejmie działania w następstwie złożonego wniosku, czy też nie. W obu wypadkach ma obowiązek przedstawić uzasadnienie.
Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia wezwanie KE do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach, w których Komisja ma możliwość składania propozycji legislacyjnych. Chodzi np. o kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, rolnictwem, transportem czy zdrowiem publicznym.
Inicjatywa, która została wprowadzona przez Traktat Lizboński, jest jednak obwarowana szeregiem warunków. Przepisy unijne wymagają m.in., by przed wystąpieniem z inicjatywą powołać najpierw komitet obywatelski, składający się z co najmniej siedmiu obywateli UE zamieszkałych na stałe w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich.
Do tej pory zarejestrowano kilkadziesiąt inicjatyw. Wszystkie, które odrzucono wykraczały poza kompetencje KE.>>> Czytaj też: Gigantyczna kara za monopol Androida. Google zapłaci Unii 4,3 mld euro