psav zdjęcie główneChodzi o dostawę 37 pociągów sześciowagonowych, z opcją dostawy dodatkowych ośmiu takich składów.
„Zamawiający ustalił, iż najwyższą końcową wartość punktową uzyskała oferta nr 4 złożona przez: konsorcjum firm: – Skoda Transportation lider konsorcjum (…) Skoda VAGONKA członek konsorcjum (…). Uwzględniając powyższe (…) ww. oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu” – napisano w informacji o wyborze najkorzystniejsze oferty.
Przetarg na nowe pociągi dla metra został ogłoszony w maju ubiegłego roku, a otwarcie ofert nastąpiło w październiku roku 2017.
W informacji z otwarcia ofert wynika, że Stadler Polska złożył ofertę wartości 1,35 mld zł netto, hiszpańska firma CAF o wartości 1,4 mld zł netto, Alstom Konstal o wartości 1,46 mld zł netto, a Siemens o wartości 1,8 mld zł netto.