psav zdjęcie główneWskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w czerwcu 2,0 proc. rdr.
W relacji rok do roku inflacja:
– po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej;
– po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,1 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej;
– po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc., wobec 0,5 proc. miesiąc wcześniej;
– tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,6 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej.
Jak podał NBP, w czerwcu do wyższej inflacji przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 6,0 pp., do 15,2 proc. r/r, efekt rosnących cen ropy naftowej na rynku światowym).
W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,3 pp. do 2,7 proc. r/r), głównie na skutek niższych cen owoców i warzyw.