psav zdjęcie główneWskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w lutym 1,4 proc.
W relacji rok do roku inflacja:
– po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,5 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej;
– po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,2 proc., wobec 1,1 miesiąc wcześniej;
– po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc., wobec 1,0 miesiąc wcześniej;
– tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,3 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej.
„Do obniżenia inflacji przyczynił się głównie spadek cen żywności (głównie cen warzyw), spadek cen energii (paliw do prywatnych środków transportu), jak również spadek cen usług (niższe ceny opłat abonamentowych u jednego z operatorów komórkowych oraz niższe opłaty u jednego z dostawców telewizji cyfrowej)” – napisano w komentarzu. >>> Czytaj też: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 0,7 proc. Eurostat podał wyniki za luty