psav zdjęcie główneSaldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -204 mln euro, w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło +477 mln euro. „W styczniu 2018 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 70,2 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 mld PLN, tj. o 5,2% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Do zwiększania eksportu przyczyniła się przede wszystkim większa sprzedaż produktów klasyfikowanych jako towary konsumpcyjne oraz żywność. Kontynuowana była także wzrostowa tendencja w eksporcie samochodów ciężarowych” – czytamy w komentarzu banku centralnego.  Wartość importu towarów w porównaniu ze styczniem 2017 r. wzrosła o 6,4 mld zł, tj. o 9,9% i osiągnęła poziom 71 mld zł. Do wzrostu przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie wielkości dostaw ropy naftowej i węgla kamiennego. W styczniu 2018 r. odnotowano także wzrost importu samochodów osobowych zarówno nowych, jak i używanych, podano także. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł. „Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,7 mld zł i w porównaniu do stycznia 2017 r. wzrosły o 1,8 mld zł, tj. o 11,6%. Wartość rozchodów wyniosła 11 mld zł i wzrosła o 0,6 mld zł, tj. o 5,3%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,7 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,4 mld zł), usług transportowych (1,9 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,4 mld zł)” – czytamy dalej.