psav zdjęcie główneNajbogatszym regionem Unii Europejskiej w 2016 roku był zachodni Londyn Wewnętrzny (z ang. Inner London-West). PKB na mieszkańca wyrażony w PPS (standard siły nabywczej) stanowił tu aż 611 proc. unijnej średniej. W czołówce najzamożniejszych regionów znalazły się także: Luksemburg (257 proc.), południowo-wschodnia Irlandia (217 proc.), Bruksela w Belgii i niemiecki Hamburg (po 200 proc. średniej). Jak wynika z danych Eurostatu, w 2016 r. w 19 regionach PKB per capita przekraczało 150 proc. średniej UE: pięć z nich znajduje się w Niemczech, trzy w Wielkiej Brytanii, dwa w Austrii, po jednym w Belgii, Czechach, Danii, Irlandii, Francji, Holandii, Słowacji i Szwecji, a także Wielkie Księstwo Luksemburga.Jest też druga strona Europy, ta biedniejsza. Wśród 21 regionów w których PKB na jednego mieszkańca było poniżej 50 proc. średniej UE znalazło się pięć z Bułgarii i Polski, cztery z Węgier, trzy z Rumunii i Grecji oraz jeden z Francji, a także Luksemburg. >>> Czytaj też: Od 2,4 proc. do 20,9 proc. Są najnowsze dane o bezrobociu w UEpsav videoNajbiedniejszym regionem we Wspólnocie był bułgarski Severozapaden, gdzie PKB na mieszkańca w PPS to zaledwie 29 proc. średniej unijnej. Przedostatnie miejsce rankingu zajmuje francuska Majotta (33 proc. średniej). Kolejne to Severen Tsentralen i Yuzhen Tsentralen w Bułgarii (oba 34 proc.) i Nord-Est w Rumunii (36 proc.). Wśród polskich województw najniżej sklasyfikowane jest województwo lubuskie z PKB na mieszkańca w PPS na poziomie 47 proc. średniej UE. Następne to województwa podkarpackie i podlaskie (po 48 proc. średniej) oraz świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (po 49 proc.)Cała Polska jako region Europy ma PKB per capita na poziomie 68 proc. średniej dla całej Wspólnoty, a jedyny polski region z PKB powyżej średniej UE to województwo mazowieckie (109 proc.). Plasuje to Mazowsze na 75. pozycji w unijnym rankingu.>>> Polecamy: Płaca minimalna i koszty życia. Od Luksemburga dzieli nas przepaść, ale wyprzedzamy Grecjępsav video