psav zdjęcie główneZłamanie Konwencji Praw Dziecka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, międzynarodowych przepisów i prawa oświatowego to tylko niektóre z zarzutów wobec projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontrowersyjne rozwiązania DGP opisał jako pierwszy pod koniec lutego w tekście pt. „Getta edukacyjne dla uchodźców”.Przypomnijmy, resort chciał dać lokalnym władzom możliwość, żeby dzieci starających się o azyl rodziców uczyły się w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców, a nie w szkołach z polskimi rówieśnikami. Taki – zdaniem ekspertów i osób zaangażowanych w proces edukacyjny – mógł być efekt przepisów szykowanych w MSWiA, gdyby weszły one w życie.Resort wówczas tłumaczył, że szkoły publiczne są przepełnione, a niechęć do nauki dzieci cudzoziemców może również demotywować polskich uczniów.Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.