psav zdjęcie główneMinisterstwo rodziny zaleca ostrożność i przestrzega przed oszustami. „Ci bowiem mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link” – podkreślił resort.
MRPiPS przypomina, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. „Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link” – zwrócono uwagę.
Resort zaznaczył, że osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. „Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu” – napisano.
Wiceminister rodziny i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował w poniedziałek, że złożono już ponad 100 tys. wniosków o wypłatę 300 zł z programu.
W ramach programu „Dobry start” 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.
Od 1 lipca można również składać wnioski online o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Jak poinformowało MRPiPS, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.
Świadczenia z programu „Dobry start” mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu „500 plus”. Nie przysługują jednak „z urzędu”. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. „Jeżeli złożymy wnioski wcześniej, mamy szansę na to, że otrzymamy te pieniądze znacznie wcześniej” – zaznaczyła minister.