psav zdjęcie główneZaznacza, że dyrektorzy wykonawczy MFW zaaprobowali przedstawiony w lutym przez jego analityków raport, wzywający Liban do natychmiastowego posłużenia się w polityce fiskalnej planem konsolidacyjnym, by ustabilizować stosunek długu publicznego do PKB i zapewnić stałe wyraźne obniżanie tego wskaźnika. Tylko w dwóch państwach na świecie jest on wyższy niż w Libanie.
„Dyrektorzy podkreślają, że natychmiastowa i głęboka korekta fiskalna ma zasadnicze znaczenie dla poprawy radzenia sobie z długiem, co będzie wymagało silnej i trwałej woli politycznej” – wskazuje komunikat. Potwierdza też wcześniejsze oceny, że w roku 2017 i 2018 wzrost gospodarczy w Libanie będzie niewielki, wahając się od 1 do 1,5 proc.
„Tradycyjne czynniki wzrostu w Libanie uległy stłumieniu wskutek osłabienia sektorów obrotu nieruchomościami oraz budownictwa i szybka poprawa jest na razie mało prawdopodobna. Jeśli chodzi o dalszą przyszłość, obecna polityka powinna stopniowo podnieść wzrost PKB do 3 proc. w perspektywie średnioterminowej” – oceniły władze MFW.
Libańska gospodarka mocno ucierpiała w rezultacie wojny w sąsiedniej Syrii. Przez cztery lata poprzedzające ten konflikt notowano coroczny wzrost PKB o 8 do 10 proc.
Zdaniem dyrektorów wykonawczych MFW, w przypadku Libanu „dobrze zdefiniowana strategia fiskalna, łącząca przedsięwzięcia dotyczące dochodów i wydatków w celu obniżania długu publicznego corocznie o około 5 proc. PKB, jest ambitna, ale konieczna”. Konkretnymi krokami powinny tu być podniesienie stawek podatku VAT, zamrożenie płac w sektorze publicznym oraz stopniowe wyeliminowanie dopłat do cen energii elektrycznej.>>> Czytaj też: Na pomocy finansowej dla Grecji Niemcy zarobiły co najmniej 2,9 mld euro [OFICJALNE DANE]