psav zdjęcie główneSzefowa niemieckiego rządu zaznaczyła również, że ochrona granic nie oznacza „odcinania się”. Przyznała, że problemem jest to, że Węgry „nie czują się odpowiedzialne” za migrantów zgodnie z rozporządzeniem dublińskim.
Orban i Merkel do tej pory pozostawali w sporze dotyczącym polityki migracyjnej. Po poniedziałkowym porozumieniu między współrządzącymi w Niemczech partiami chadeckimi CDU i CSU w tej sprawie, premier Węgier – w ocenie agencji – nie wykluczył jednak zawarcia umowy z Berlinem dotyczącej migracji.