psav zdjęcie główne”Sejm Rzeczypospolitej wzywa rząd do niepodejmowania żadnych działań i nieskładania żadnych deklaracji na forum międzynarodowym, zakładających rezygnację Polski z naszej narodowej waluty, złotego. Sejm przypomina, że stanowisko Rzeczypospolitej w tej sprawie określa art. 227 ust. 1 konstytucji i to z niego powinna wynikać polityka władz państwowych” – głosi projekt uchwały opracowany przez Kukiz’15 we współpracy z Prawicą Rzeczypospolitej.
Art. 227 ust. 1 konstytucji stanowi, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, któremu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej.
Tyszka powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt uchwały, to efekt sobotniej propozycji lidera PO Grzegorza Schetyny, który zapowiedział stworzenie „scenariusza przyjęcia przez Polskę euro”.
Według posła Kukiz’15, złoty jest „gwarancją konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Polski”. Podkreślił, że aby to się udało, konieczna jest możliwość prowadzenia „suwerennej polityki pieniężnej”, co – jego zdaniem – gwarantuje zachowanie dotychczasowej waluty.
Zdaniem Tyszki, politycy Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości „wielokrotnie deklarowali”, że opowiadają się przeciwko przyjęciu euro, dlatego – jak mówił – „zdziwiłby się” gdyby PiS nie poparł uchwały.
Paweł Grabowski (Kukiz’15) zauważył z kolei, że zmiana obowiązującej w Polsce waluty, nie jest możliwa bez zmiany konstytucji.
Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały „podnoszony niekiedy argument o rzekomo wynikającym z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązaniu do przyjęcia wspólnej waluty, ignoruje oczywiste fakty świadczące o jedynie deklaratoryjnym charakterze takiego oświadczenia”.
Według autorów uzasadnienia, posiadanie narodowej waluty przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki danego kraju, a także wpływa na zapewnienie „godnego poziomu życia” jego mieszkańców. „W państwie prawa należy poważnie i zobowiązująco traktować zasady zawarte w ustawie zasadniczej. I tego od każdego rządu oczekują wnioskodawcy tego projektu” – czytamy.
Inicjatywa Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałków Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw lub uchwał, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację.