psav zdjęcie główneZa odwołaniem Kuchcińskiego z funkcji marszałka opowiedziało się 146 posłów, przeciw było 233, a wstrzymało się – 29. Większość konieczna do odwołania wynosiła 205.
Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu posłowie PO i Nowoczesnej złożyli 15 czerwca. Wcześniej, 14 czerwca, Sejm zdecydował, że wysłucha na posiedzeniu informacji w sprawie środków z UE przyznanych Ministerstwu Zdrowia na lata 2014-2020; odrzucił jednocześnie wniosek PO o informację ws. konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z art 7.
Posłowie PO i Nowoczesnej poinformowali wówczas, że złożą wniosek o odwołanie Kuchcińskiego, bo „złamał świętą zasadę”, według której kluby opozycyjne – kiedy przychodziła ich kolej – mają prawo żądać informacji na każdy temat, także najbardziej niewygodny dla rządu.
Kandydatką PO i Nowoczesnej na nowego marszałka była szefowa N. Katarzyna Lubnauer.
Sejm odwołuje marszałka na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów i imiennie wskazujący kandydata na marszałka. Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.