psav zdjęcie główneSpecjalny fundusz dla strefy euro ma pomóc gospodarkom eurolandu w szybkiej odbudowie gospodarczej, jeśli dotknięte zostaną kryzysem. Jest otwarty także dla krajów, które przystąpiły do mechanizmu kursów walutowych ERM II, który jest przedsionkiem akcesji do strefy euro. Fundusz będzie w stanie uruchomić pożyczki o wartości do 30 mld euro.
W praktyce dotknięty zawirowaniami gospodarczymi kraj strefy euro będzie mógł raz na rok zwrócić się po pożyczkę. KE następnie zweryfikuje, czy kraj spełnia kryteria pomocowe i czy rzeczywiście ucierpiał na skutek kryzysu.
Jeśli Komisja wyrazi zgodę na pożyczkę, jednocześnie podejmie decyzje o jej warunkach, takich jak: wysokość i okres spłaty. Następnie w imieniu UE pożyczy odpowiednią sumę od instytucji finansowych i przekaże je państwu na tych samych warunkach, na których otrzymała je z rynku. Budżet unijny będzie gwarancją dla wierzycieli, że pożyczka zostanie spłacona. Pożyczone w ten sposób środki kraje będą musiały przeznaczyć na inwestycje publiczne.