psav zdjęcie główne”Kwota 12,2 mln euro może zostać wykorzystana na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczeniem zniszczonych lasów, usunięciem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury” – podała Komisja.
Środki będą pochodziły z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). O ich uruchomienie państwa członkowskie mogą się zwrócić do KE, by móc wesprzeć swoje długofalowe działania naprawcze po klęsce żywiołowej.
Zaproponowane w czwartek wsparcie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE, w której zasiadają przedstawiciele państw członkowskich.