psav zdjęcie główneInvestEU ma połączyć szereg dostępnych obecnie programów finansowych i stymulować tworzenie miejsc pracy, inwestycje i innowacje.
„Plan inwestycyjny dla Europy okazał się sukcesem, jeśli chodzi o przyciągnięcie prywatnych inwestycji i tworzenie miejsc pracy w Europie. Uruchomiono już inwestycje o wartości blisko 290 mld euro, które nie byłyby możliwe bez tego planu. Zapewniono finansowanie 635 tys. małych przedsiębiorstw. Program InvestEU to dalszy rozwój tego modelu i rozszerzenie go na inne programy finansowe UE” – poinformował w środę szef KE Jean-Claude Juncker.
Wiceszef KE Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje wyjaśnił, że program InvestEU to reforma strukturalna budżetu UE.
„Łączy on szereg unijnych programów finansowania w jedną strukturę pod jedną marką: InvestEU. Opierając się na sukcesie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, możemy w dalszym ciągu działać na rzecz rozwoju miejsc pracy, innowacji i umiejętności w Europie. Dodatkowy bonus to ułatwienia i poprawa przejrzystości dla beneficjentów” – zaznaczył.
Jak dodał, InvestEU ma się przyczynić do powstania inwestycji o wartości 650 mld euro, głównie z sektora prywatnego.
Nowy program będzie się składał z Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU i portalu InvestEU.
Fundusz będzie mobilizował inwestycje publiczne i prywatne w UE. Komisja proponuje przeznaczyć na niego 15,2 mld euro. Pozwoli to na udzielenie gwarancji z budżetu UE w wysokości 38 mld euro, które zostaną przeznaczone na wsparcie strategicznych projektów w całej UE. Komisja oczekuje, że dzięki przyciągnięciu inwestycji prywatnych i publicznych w okresie 7 lat Fundusz InvestEU przyczyni się do powstania w całej UE dodatkowych inwestycji o wartości ponad 650 mld euro.
Centrum Doradztwa InvestEU ma zapewniać wsparcie techniczne i pomoc w przygotowaniu, opracowaniu, strukturyzacji i realizacji projektów.
Europejski portal projektów inwestycyjnych ma łączyć ze sobą inwestorów i promotorów projektów. W ten sposób ma powstać łatwo dostępna i przyjazna dla użytkownika baza danych; inwestorzy będą mogli znaleźć możliwości inwestycyjne w wybranym sektorze lub w interesującej ich lokalizacji.