psav zdjęcie główne„Informacje, które docierają do nas z rynku potwierdzają moją opinię, że presja na koncentrację jest obecnie dużo większa niż wcześniej – powiedział PAP Biznes Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.
„10 lat temu pierwszą falę koncentracji wywołał kryzys finansowy, a obecnie fala koncentracji związana jest z wyścigiem technologicznym, który wymaga dużych inwestycji i z presją regulacyjną w zakresie wymogów kapitałowych, prawnych i pro-konsumenckich stawianych bankom” – dodał.
Jego zdaniem procesy konsolidacyjne w krajowym sektorze bankowym w najbliższych kwartałach będą widoczne i banki będą się łączyły. „Małe organizmy nie są w stanie sprostać tym wymaganiom, a jeżeli się starają, to mają bardzo niski zwrot z kapitałów, co powoduje, że ich właściciele muszą się zastanawiać, czy to dobra alokacja kapitału” – powiedział Jagiełło.
„W Polsce jest miejsce na około 5 dużych instytucji finansowych, a obecna fala konsolidacji wymiecie banki średnie i małe. Zostanie tylko 5 dużych grup finansowych i banki niszowe, specjalistyczne” – dodał.
Prezes poinformował, że PKO BP nie jest zainteresowany przejęciem banku o aktywach niższych niż 100 mld zł.
„Nasze analizy wskazują, że dla PKO Banku Polskiego zajmowanie się przejęciem innego banku o aktywach poniżej 100 mld zł jest dyskusyjne, jeśli chodzi o efektywność. Trzeba się zastanowić, jakie byłby korzyści z takiej akwizycji, jeśli zatrzymałyby one proces technologizacji banku” – powiedział Jagiełło.
Według wcześniejszych informacji, w ostatnim czasie na sprzedaż został wystawiony Eurobank, którego suma bilansowa na koniec 2017 r. wynosiła 13,8 mld zł.
Sebastian Karbarczyk
>>> Polecamy: Zasady wyznaczania kosztów kredytu mają być prostsze już od lipca