psav zdjęcie główneSpółka poinformowała, że przegląd nakierowany jest na wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji najbardziej pilnego i ważnego aktualnie celu, którym jest uzdrowienie sytuacji spółki, istotna jej poprawa, ochrona wierzycieli i interesariuszy spółki i grupy GetBack.
„Na obecnym etapie przeglądu opcji strategicznych emitent rozważa różnorakie opcje, w tym w szczególności opcję konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy, opcję podwyższenia kapitału zakładowego, opcję sprzedaży poszczególnych aktywów, opcje sprzedaży poszczególnych klas aktywów, pozyskanie znaczącego inwestora” – napisano w komunikacie.
„Na chwilę obecną nie zostały podjęte przez zarząd emitenta jakiekolwiek decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Aktualnie nie ma też pewności odnośnie do tego, czy zarząd emitenta podejmie takie decyzje w przyszłości” – dodano.