psav zdjęcie główneWygłaszając wykład „Państwo prawa w Polsce – stracone szanse?” Gersdorf wyraziła wdzięczność KE i jej wiceszefowi, ale jednocześnie oceniła, że „mandat instytucji europejskich jest zbyt słaby, zwłaszcza w obliczu tendencji autorytarnych i nacjonalistycznych, które dzisiaj obserwujemy”.
„Jestem świadoma tego, że niektóre rządy państw członkowskich – choć myślę, że akurat nie dotyczy to Niemiec – mają skłonność do traktowania tak zwanej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości jako kwestii wewnętrznej, do której nie należy zbytnio się wtrącać” – wskazała.
Tymczasem – jak dodała Gersdorf – „mówimy o sprawie priorytetowej, o inwestycji w naszą wspólną przyszłość”. „Jeżeli Unia i jej członkowie powiedzą +pas!+ w sporze o praworządność, to znak firmowy UE, jakim jest poszanowanie praw człowieka i praw podstawowych jutro może stać się tylko smutnym wspomnieniem” – zaznaczyła. Sejm przyjął nowelizację ustaw sądowniczych